Structuur

Directies

Van links naar rechts: Maarten Samyn - directeur Patrimonium, Jeremy Planckaert - Blijdhove, Ann Expeel - Sint-Jansschool, Benny Tarras - Algemeen directeur, Monique Leenknecht - Sint-Joris, Anne Van Tieghem - Kaspar, Isabel Vandecandelaere - Vlam, Iris Pede - De Stap, Peggy Vanoverschelde - Binnenhof, Els Roelstraete - BuO De Waterlelie, Pieter Muyllaert - Bulo Blijdhove

Bestuursorgaan

Hilde Deleu - voorzitter

Jan Derudder - ondervoorzitter

Gerben Doornaert - secretaris

Stefaan Vermeulen, penningmeester

Bart Cardoen