Intern meldpunt Klokkenluidersdecreet

Hoe aansluiten bij een intern meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

Alle (onderwijs)instellingen van een bestuur dat lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn automatisch aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het e-mail-, postadres en het telefoonnummer van het interne meldkanaal zijn:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

02 507 0712


Meer info vindt u op deze fiche of op de infowebsite van de Vlaamse overheid.