Structuur

Bestuursorgaan


Hilde Deleu - voorzitter

Jan Derudder - ondervoorzitter

Gerben Doornaert - secretaris

Tom Legley

Stefaan Vermeulen, penningmeester

Bart Cardoen

Directie team

Van links naar rechts: Peggy Vanoverschelde - Binnenhof, Maarten Samyn - De Stap, Monique Leenknecht - Sint-Joris, Pieter Muyllaert - Bulo Blijdhove, Els Roelstraete - BuO De Waterlelie, Jeremy Planckaert - Blijdhove, Anne Van Tieghem - Kaspar, Benny Tarras - Algemeen directeur, Isabel Vandecandelaere - Vlam, Ann Expeel - Sint-Jansschool